معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع اداره‌کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: حدود ۳۰درصد فرهنگیان کشور نسبت به رتبه‌های اعلامی خود اعتراض دارند.

به گزارش ایسنا، امین سلیمانی اظهار کرد: سامانه ثبت اعتراضات معلمان نسبت به رتبه‌بندی از ۱۹ فروردین‌ماه فعال شده و زمانی نیز برای بارگذاری مستندات در نظر گرفته شده تا پس از ثبت تمامی اعتراضات این مستندات به ممیزی برای رسیدگی ارسال شود.

وی افزود: مطالبات سال ۱۴۰۱ فرهنگیان به‌طور کامل پرداخت شد. اسناد مطالبات سال ۱۴۰۰ فرهنگیان نیز برای پرداخت تهیه و ارسال شده و در آینده‌ای نزدیک پرداخت خواهد شد.