کارگران پیمانکاری پتروشیمی چوار ایلام از پرداخت عیدی ناچیز پایان سال انتقاد کردند.

نماینده این کارگران در گفت‌وگو با ایلنا می‌گوید: در روزهای پایانی سال گذشته عیدی پایان سال را به حساب ما واریز کردند اما مبلغ آن به شدت ناچیز بود. برای هر کارگر سه الی سه و نیم میلیون تومان عیدی ریختند در حالی‌که حداقل عیدی قانونی بیشتر از هشت میلیون تومان است.

به گفته نمایندگان این کارگران، برای بیش از 500 کارگر پیمانکاری پتروشیمی چوار، عیدی سه میلیون تومانی واریز شده و هیچ کارگری عیدی کامل و قانونی نگرفت.

وی از بی‌نتیجه ماندن پیگیری در اداره کار خبر داد و گفت: روز نوزدهم فروردین به اداره کار ایلام مراجعه و مساله عیدی را مطرح کردیم. یکی از مقامات اداره کار به ما پاسخ داد ما فقط یک میلیون و 800هزار تومان عیدی گرفته‌ایم و به شما عیدی خوبی داده‌اند! وی می‌گوید: کارمندان اداره کار حقوق‌شان دو برابر ماست و کلی مزایای مزدی دارند، آن وقت خودشان را با ما قیاس می‌کنند در حالی‌که ما تحت پوشش قانون کار هستیم و باید عیدی قانونی دریافت کنیم.

وی افزود: امیدی به دریافت عیدی کامل نداریم. در این زمینه قول یا وعده‌ای هم به ما ندادند و در واقع قرار نیست باقیمانده عیدی جزو معوقات کارگران باشد. ظاهراً از نظر کارفرما مساله عیدی تمام شده است. نمی‌دانیم به کجا مراجعه کنیم یا چطور این مشکل را حل کنیم!