کارگران پیمانکاری شهرداری زنجان در نامه‌ای به شورای نگهبان، خواستار تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت شدند. به گزارش ایلنا، صبح روز یکم اسفند ماه جاری طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت پس از چند سال انتظار کارگران در مجلس به تصویب رسید. حالا کارگران شهرداری زنجان در نامه‌ای به شورای نگهبان، خواستار تصویب این طرح قبل از پایان سال شده‌اند.