شماری از کارگران بازنشسته شهرستان شوش، صبح دیروز (۱۴ اسفند ماه) با تجمع مقابل ساختمان تامین اجتماعی، بر خواسته‌های صنفی خود تاکید کردند.

به گزارش ایلنا، یکی از این بازنشستگان گفت: مهم‌ترین خواسته‌های ما ضمن برخورداری از مستمری بالاتر از خط فقر، درمان رایگان و حذف بیمه تکمیلی با اجرای قانون الزام، عدم واگذاری بانک رفاه و اجرای ۲۵درصد متناسب‌سازی است. وی به تغییر ساختار مدیریتی سازمان به شورای عالی، افزایش سالیانه حقوق طبق ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ و ۱۱۱ تامین اجتماعی، دریافت عیدی کارگری و تایید صلاحیت تعدادی از کاندیداهای کانون بازنشستگان نیز اشاره کرده و آنها را از خواسته‌های معترضان عنوان کرد.