روز گذشته (سیزدهم اسفند) جمعی از کارگران دولت ازجمله کلاه‌زردها با تجمع مقابل مجلس، خواستار حذف یک بند غیرقانونی از بودجه شدند. به گزارش ایلنا، این کارگران می‌گویند: تعیین دستمزد برای تمام کارگران کشور، چه در بخش خصوصی شاغل باشند و چه در دولت، برعهده شورای عالی کار است و نباید افزایش دستمزد کارگران دولت در لایحه بودجه مشخص شود. معترضان از نمایندگان مجلس درخواست دارند در بررسی نهایی بودجه در صحن، بند غیرقانونی مربوط به افزایش دستمزد کارگران دستگاه‌های اجرایی و دولتی حذف شود. کارگران می‌گویند: از همه مزایا و امکانات دولت محرومیم اما می‌خواهند افزایش مزد ما را به اندازه کارمندان درنظر بگیرند. این نهایت بی‌عدالتی‌ست. پس از این تجمع، کلاه‌زردها مقابل وزرات نیرو نیز تجمع کردند. نمایندگان آنها می‌گویند طرح طبقه‌بندی از سال 99 در وزارت نیرو معطل مانده و انتظار داریم به سرعت این طرح اجرایی شده و موجب افزایش حقوق ما شود. به گفته نماینده کلاه‌زردها، به نظر می‌رسد حقوق مزدی کارگران دولت از همه سو در خطر افتاده اما هیچ تلاشی برای اجرای قانون نمی‌شود.