شماری از کارگران واحد پسماند شهرداری تهران که از سال گذشته و براساس بخشنامه استخدام نیروهای ایثارگر، مشمول تبدیل وضعیت شغلی شده‌اند، صبح دیروز در انتقاد به محقق نشدن وعده تبدیل وضعیت استخدامی خود از سوی مسئولان، مقابل ساختمان شورای شهر تجمع کردند. به گزارش ایلنا، این کارگران گفتند: از اجرای طرح تبدیل وضعیت شغلی و استخدامی نیروهای شرکتی ایثارگر واحد بازیافت خبری نیست. در آخرین پیگیری‌هایی که انجام داده‌ایم، برخی مسئولان شهری ضمن دادن وعده پیگیری خواسته‌هایمان، مدعی‌اند موضوع مشکلاتمان را به مسئولان بالادستی انتقال داده‌ایم اما تبدیل وضعیت کارگران ایثارگر واحد بازیافت همچنان مسکوت مانده است. طبق اظهارات این کارگران؛ براساس بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، همه ایثارگران نهادها ازجمله شهرداری‌ها باید تبدیل وضیت شده و رسمی شوند. یکی از این کارگران گفت: حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ کارگر غرفه‌دار بازیافت در مناطق مختلف شهرداری‌های تهران مشمول طرح ایثارگری هستند که به‌رغم طی مراحل اداری و انجام گزینش به دلایل مختلف هنوز تبدیل وضعیت نشده است. طبق این گزارش، «ناصر امانی» عضو شورای شهر تهران در جمع کارگران حاضر شد و در حمایت از کارگران پسماند گفت که ابهاماتی درباره تبدیل وضعیت کارگران پسماند وجود دارد که باید مرتفع شود لذا از معاون شهردار خواستیم که برای شنیدن صدای کارگران در جمع آنها حاضر شود اما نیامد.