معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی گفت: در بحث افزایش حقوق‌ها، الگوی درصدی فاصله‌ها را بیشتر می‌کند و معتقدم باید به سمت عدد ثابت برویم. می‌توانیم به همه کارکنان دولت یک عدد ثابت را اضافه کنیم تا حقوق همه به اندازه یک عدد ثابت افزایش یابد.

میثم لطیفی اظهار کرد: سبک‌های متعددی در مدیریت داریم و سبک مدیریتی ایرانی، سبک پهلوانی است.

وی با اشاره به موضوع حقوق و دستمزد عنوان کرد: یکی از وزارتخانه‌هایی که باید حمایت ویژه‌ای از آن صورت بگیرد، وزارت ورزش و جوانان و وزارت کشور است. در این زمینه اقداماتی صورت گرفته که بعد از نهایی شدن و تصویب در دولت، از ابتدای آذرماه اعمال خواهد شد و در حوزه رفاهیات باید اقداماتی صورت بگیرد.

وی افزود: در بحث افزایش حقوق‌ها، باید به سمت عدد ثابت برویم و حقوق همه به میزان یک عدد ثابت افزایش یابد. این بسته به تصمیم مجلس است و باید در این زمینه کمک کنند تا رقم بخورد.