یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در مجلس گفت: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در سال آینده پلکانی نیست و به حقوق همه افراد ۲۰درصد اضافه خواهد شد.

طبق گزارش ایسنا، غلامعلی کوهساری بیان کرد: در خصوص حقوق کارکنان دولت حداقل حقوق ۷ میلیون و ۹۲۰هزار تومان در نظر گرفته شد اما دولت افزایش حقوق را به صورت پلکانی پیش‌بینی کرده بود یعنی افرادی که سابقه کمتری دارند افزایش حقوق بیشتری داشتند و افرادی که سابقه بیشتری داشتند افزایش حقوق آنها کمتر بود و با این روند افراد با سابقه کمتر مورد توجه قرار می‌گرفتند. این سبب می‌شد انگیزه از افراد باسابقه گرفته شود به همین دلیل کمیسیون تلفیق افزایش حقوق سال آینده را ۲۰درصد برای همه در نظر گرفت و دیگر پلکانی نیست.

وی گفت: در خصوص بازنشستگان نیز این گونه است. اگرچه معتقدیم افزایش ۲۰درصدی حقوق پاسخگوی نیاز کارمندان و بازنشستگان نیست اما افزایش حقوق نیز یک‌سری تبعات اقتصادی دیگر برجای می‌گذارد که مجدد آثار آن به مردم بازمی‌گردد.