آغاز به کار کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار

عضو هیأت رئیسه کانون هماهنگی شوراهای کار استان تهران، از تشکیل کمیته تخصصی مزد کانون عالی شوراهای کار سراسر کشور خبر داد و گفت: هدف از تشکیل این کمیته، اندازه‌گیری نرخ سبد معیشت به شکل مستقل توسط نمایندگان کارگری است.

به گزارش ایلنا، محسن باقری درباره ضرورت تشکیل این کمیته گفت: دو جلسه در وزارت کار در قالب کارگروه تخصصی مزد تشکیل شد و به دلیل نحوه آرایش و ترکیب نمایندگان دولتی و شکل حضور در جلسه، کانون عالی شوراهای کار و نمایندگان کارگری، تشکیل جلسه فوری کمیته تخصصی مزد را ضروری دانستند.

وی تأکید کرد: تعیین دستمزد مطابق با نرخ سبد معیشت مهم‌ترین خواسته نمایندگان کارگری است و این نرخ باید به درستی و براساس معیارهای واقعی اندازه‌گیری شود.

باقری ادامه داد: در حال حاضر هیأت هفت نفره‌ای متشکل از کارشناسان علوم تغذیه، کارشناسان اقتصادی، کارشناسان آمار و تنی چند از فعالان کارگری و بازنشستگی شروع به کار کرده‌اند تا محاسبه‌ای نزدیک به واقعیت از نرخ سبد معیشت ارائه دهند. وی افزود: این کمته در سال جاری با مطالعه روی چهار سرفصل اساسی کار خود را ادامه خواهد داد که این سرفصل‌ها عبارتند از «تعیین میزان کالری مورد نیاز بدن براساس جنسیت و سن»، «مطالعه روش‌های تعیین بعد خانوار و رسیدن به عددی نزدیک به واقعیت براساس مطالعات آماری نفوس و مسکن»، «مطالعه اثرگذاری مزد بر تورم و بیکاری و تعیین ضریب همبستگی آن طی ۴۰ سال گذشته» و «استخراج تناسب واقعی میزان اثرگذاری مزد کارگران بر تورم در مقایسه با سایر مولفه‌های اثرگذار».

عضو هیأت رئیسه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در پایان تأکید کرد: نمایندگان کارگری خود را برای جلسات مزدی امسال آماده کرده‌اند و ممکن است در جلسات آتی کارگروه مزد کشور با سبد مستقل در جلسات حاضر شوند.