عضو هیأت رئیسه کانون هماهنگی شوراهای کار استان تهران، از تشکیل کمیته تخصصی مزد کانون عالی شوراهای کار سراسر کشور خبر داد و گفت: هدف از تشکیل این کمیته، اندازه‌گیری نرخ سبد معیشت به شکل مستقل توسط نمایندگان کارگری است.

به گزارش ایلنا، محسن باقری درباره ضرورت تشکیل این کمیته گفت: دو جلسه در وزارت کار در قالب کارگروه تخصصی مزد تشکیل شد و به دلیل نحوه آرایش و ترکیب نمایندگان دولتی و شکل حضور در جلسه، کانون عالی شوراهای کار و نمایندگان کارگری، تشکیل جلسه فوری کمیته تخصصی مزد را ضروری دانستند.

وی تأکید کرد: تعیین دستمزد مطابق با نرخ سبد معیشت مهم‌ترین خواسته نمایندگان کارگری است و این نرخ باید به درستی و براساس معیارهای واقعی اندازه‌گیری شود.

باقری ادامه داد: در حال حاضر هیأت هفت نفره‌ای متشکل از کارشناسان علوم تغذیه، کارشناسان اقتصادی، کارشناسان آمار و تنی چند از فعالان کارگری و بازنشستگی شروع به کار کرده‌اند تا محاسبه‌ای نزدیک به واقعیت از نرخ سبد معیشت ارائه دهند. وی افزود: این کمته در سال جاری با مطالعه روی چهار سرفصل اساسی کار خود را ادامه خواهد داد که این سرفصل‌ها عبارتند از «تعیین میزان کالری مورد نیاز بدن براساس جنسیت و سن»، «مطالعه روش‌های تعیین بعد خانوار و رسیدن به عددی نزدیک به واقعیت براساس مطالعات آماری نفوس و مسکن»، «مطالعه اثرگذاری مزد بر تورم و بیکاری و تعیین ضریب همبستگی آن طی ۴۰ سال گذشته» و «استخراج تناسب واقعی میزان اثرگذاری مزد کارگران بر تورم در مقایسه با سایر مولفه‌های اثرگذار».

عضو هیأت رئیسه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در پایان تأکید کرد: نمایندگان کارگری خود را برای جلسات مزدی امسال آماده کرده‌اند و ممکن است در جلسات آتی کارگروه مزد کشور با سبد مستقل در جلسات حاضر شوند.