معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش گفت: ۹۷.۷درصد از کل بودجه این وزارتخانه، صرف حقوق پرسنل می‌شود. به گزارش ایسنا، قاسم احمدی لاشکی گفت: اگر بخواهیم به مهمترین مشکلات آموزش و پرورش بپردازیم فقدان ارتباط ما بین برنامه‌ریزی توسعه کشور و برنامه‌ریزی آموزشی در نظام تعلیم و تربیت از عمده این مشکلات است. او با اشاره به اینکه نگرش نظام‌مند به منابع انسانی در تعلیم، تربیت، نگهداشت و حفظ منزلت معلمان از دیگر مشکلات اموزش و پرورش است، گفت: کل بودجه وزارت آموزش و پرورش حدود ۱۹۲هزار میلیارد است درحالی‌که حدود ۲.۳درصد آن صرف کیفیت‌بخشی می‌شود و مابقی یعنی 97.7درصد صرف حقوق پرسنل می‌شود. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش گفت: این درحالی است که حدود ۱۶۸هزار میلیارد بدهی آموزش و پرورش به معلمان است.