اعتراضات صنفی کارگران پیمانکاری معدن مس تخت گنبد با وعده پیگیری دادستان سیر‌جان خاتمه یافت و کارگران به سر کار بازگشتند.

به گزارش ایلنا، به دنبال اعتراض سه روزه کارگران معدن مس تخت گنبد به موضوع حقوق ناکافی، دیروز دادستان سیرجان در جمع کارگران معترض حاضر شد و قول پیگیری مطالبات آنها را داد.

یکی از این کارگران گفت: کارگران معدن مس تخت گنبد از سه روز پیش در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و دستمزدهای پایین خود دست به اعتراض صنفی زدند اما روز سه‌شنبه «مجتبی قدیمی» دادستان جدید سیرجان در جمع معترضان حاضر شد و از نزدیک در جریان مشکلات کارگران قرار گرفت.

وی گفت: مدت‌هاست که کارگران مس تخت گنبد از تبعیض رنج می‌برند و نسبت به همکاران واحدهای مجاور از حقوق کمتری برخوردارند.

به گفته وی، همه کارگران با اعتماد به وعده دادستان سیرجان به محل کار خود بازگشته و در حال حاضر فعالیت بخش‌های مختلف این واحد معدنی به حالت عادی بازگشته است.