برخی کارگران ابنیه فنی حوالی ایستگاه خوی و سلماس در ناحیه آذربایجان شرقی از افزایش مشکلات خود در جریان زلزله چند روز گذشته شهر خوی خبر دادند. این کارگران در گفت‌وگو با ایلنا گفتند: در حال حاضر که چندین روز از زلزله خوی می‌گذرد همکارانمان در حوالی ایستگاه خوی و سلماس به‌رغم چندین ماه حقوق معوقه به صورت شبانه‌روزی برای فعال نگاه داشتن خطوط ریلی مناطق کوهستانی خوی به ویژه در روستای حبش قطور تلاش بسیار کرده‌اند، اما متاسفانه هنوز مطالباتشان پرداخت نشده است. این کارگران با بیان اینکه دغدغه اصلی همه ما همانند سایر مردم کمک به مردم زلزله‌زده خوی است، گفتند: ما کارگران ابنیه فنی ناحیه آذربایجان به ویژه کارگرانی که در ایستگاه خوی و سلماس هستند بیشتر از هر زمانی نیازمند وصول طلب‌های مالی خود هستیم.