دبیر انجمن صنفی کارگران باربر تهران از برقراری بیمه تامین اجتماعی کارگران باربر بازار و میادین میوه و تره‌بار تهران خبر داد.

کاظم احمدیان با اعلام این خبر به ایلنا گفت: با درخواست انجمن صنفی کارگران باربر تهران و موافقت صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر استان تهران، تمامی کارگران باربر تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار می‌گیرند.

او با بیان اینکه در نشست مشترکی که با حضور مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر استان تهران و مسئولین ستادی صندوق بیمه و دبیر انجمن صنفی کارگران باربر تهران برگزار شد، تفاهم‌نامه بیمه اجتماعی کارگران باربر تهران به امضا رسید، گفت: براساس این تفاهم‌نامه کارگران باربر سنین ۱۸ تا ۵۰ سال تهران می‌توانند با مراجعه به دفتر انجمن باربران و دریافت معرفی‌نامه توسط دفتر کارگزاری معین، از بیمه اجتماعی برخوردار شوند.