هیات وزیران در مصوبه‌ای، سقف فوق‌العاده ویژه پرسنل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ابلاغ کرد. به گزارش ایلنا، بر این اساس، سقف فوق‌العاده ویژه برای مشاغل اداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۳۵درصد تعیین شده است. با این حساب، کارمندان این وزارتخانه در دو ماه پایانی سال، یک افزایش مزد دیگر خواهند داشت. طبق این مصوبه، برای مشاغل اختصاصی این وزارتخانه فوق‌العاده ویژه تا سقف ۵۰درصد با ارائه مستندات قابل افزایش است. بنابراین برخی در وزارت کار، ۵۰درصد افزایش حقوق خواهند داشت. افزایش پایه مزد در دو ماه پایانی سال موجب می‌شود که درصد افزایش حقوق ۱۴۰۲ بر آن اعمال شود که سال آینده میزان قابل توجهی خواهد شد.