نماینده بروجرد در مجلس با بیان اینکه رتبه‌بندی معلمان ناقص اجرا شده، گفت: آقای وزیر، آموزش و پرورش جایگاه نگاه پوپولیستی و دخالت‌های مستقیم در مبادلات مدیریتی نیست.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، فاطمه مقصودی در جلسه علنی دیروز مجلس گفت: تبدیل آموزش و پرورش به مافیایی از وابستگان سیاسی و شهری و محفلی، مهره‌چینی سخیف انتخاباتی به منظور بهره‌برداری از آموزش و پرورش به عنوان ابزاری در جهت اهداف باندی، پرونده‌سازی‌های مشمئز‌کننده برای فرهنگیان و مدیران پاک و مستقل، فشار حداکثری به مدیران برای استعفا، معامله‌گری گسترده با احزاب قدرت و ثروت و استفاده ابزاری از فرهنگیان در راستای پرورش اهداف باندی و قبیله‌نگری سیاسی از مصائب امروز آموزش و پرورش است.

وی افزود: رتبه‌بندی را ناقص اجرا کردید و فقط رتبه یک را به همه به طور مساوی دادید و بقیه را رها کردید.