بررسی طرح ساماندهی استخدام دولتی که دومین برنامه صحن علنی دیروز مجلس بود، بعد از بررسی کلیات بودجه، دو روز عقب افتاد. به گزارش ایلنا، روز گذشته بررسی کلیات بودجه کاملاً به پایان رسید و رای‌گیری صورت گرفت و اعلام شد روز سه‌شنبه زمان بررسی و تصویب طرح ساماندهی است. در همین زمینه کارگران شرکتی و قراردادی با بیان اینکه امیدواریم دیگر کار به تاخیر نیفتد، می‌گویند: انتظار داریم روز سه‌شنبه کار را تمام کنند چون تاخیر بیشتر جایز نیست.