مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان تهران، درباره اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به مستمری‌بگیران این صندوق گفت: ثبت‌نام برای دریافت تسهیلات مذکور از هفته پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد. محسن کهتری در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه این صندوق برای اولین بار اقدام به اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه کرده، گفت: این تسهیلات بدون ضامن، بدون وثیقه و بدون بهره، در اختیار مستمری‌بگیران قرار می‌گیرد. کهتری ادامه داد: تعداد افراد مشمول دریافت تسهیلات در سطح کشور ۲۲هزار نفر است. در استان تهران، جمعاً ۲۳۰۰ خانوار مستمری‌بگیر داریم و از این تعداد، مستمری بگیرانی که مشمول این طرح هستند، می‌توانند از آن استفاده کنند.