عصر روز دوشنبه (۲۶ دی ماه) زمانی که عده‌ای از کارگران مشغول پاکسازی، گسترش و آماده‌سازی بستر حوضچه آرامش سد رودبار لرستان در الیگودرز بودند ریزش یکباره بخشی از سنگ‌های اطراف حوضچه، دو نفر از آنها را دچار آسیب‌دیدگی کرد. به گزارش ایلنا، گروه‌های امدادی بعد از اطلاع از این حادثه سریعا دو کارگری را که از ناحیه دست و پا دچار شکستگی شده بودند به نزدیکترین مرکز درمانی انتقال دادند.