تأخیر در پرداخت حقوق کارگران شهرداری و عدم پرداخت ۵ ماه حق بیمه کارگران، کوتاهی در تبدیل وضعیت ایثارگران و عدم تبدیل وضعیت کارمندان دانشگاه علمی کاربردی ازجمله مواردی است که باعث درخواست استیضاح شهردار از سوی برخی از اعضای شورای شهر اندیمشک شده است. جمعی از کارگران شهرداری اندیمشک در گفت‌وگو با ایلنا با بیان این مطلب گفتند: شهرداری در پرداخت مطالبات نیروهای خود کوتاهی می‌کند. به گفته آنها، وزارت کشور منابع مالی برای شهرداری‌ها در نظر گرفته و قرار بوده با این منابع مطالبات کارگران پرداخت شود اما صرفا معوقات مزدی پرداخت شده و هنوز ۵ ماه حق بیمه کارگران رد نشده است. آنها با اشاره به نامه سه عضو شورای شهر اندیمشک برای استیضاح شهردار گفتند: درخواست ما از شورای شهر این است که پیش از آنکه اقدامی برای استیضاح شهردار انجام دهند، مطالبات کارگران را پیگیری کنند تا این مطالبات در جریان تغییر احتمالی شهردار بر زمین نماند.