رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به تشریح روند بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس پرداخت.

مهدی عیسی‌زاده در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت گفت: بررسی این طرح در کمیسیون اجتماعی به پایان رسیده و گزارش آن به هیات رئیسه مجلس تقدیم شده است.

نماینده میاندواب در مجلس ادامه داد: دو نشست نیز با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به منظور بررسی ساماندهی استخدام کارکنان دولت برگزار و ایراداتی را که سازمان اداری و استخدامی کشور به طرح وارد می‌دانست را اصلاح کردیم و در نهایت قرار بر این شد که گزارش آن برای بررسی در صحن علنی مجلس ارائه شود. وی با اشاره به نگرانی برخی از اینکه این طرح مشمول اصل 75 قانون اساسی قرار گیرد، یادآور شد: در این طرح کارمند جدید اضافه نکردیم بلکه قرار است افرادی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از دولت حقوق دریافت کرده و حق بیمه پرداخت می‌کنند را ساماندهی کنیم و کارمندانی که زیر چتر سیستم اداری نظام فعالیت دارند، طبق آنچه عدالت اداری هم حکم می‌کند، تعیین تکلیف کنیم. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: منتظر هستیم قبل از بررسی لایحه بودجه 1402، بررسی این طرح در دستورکار صحن علنی مجلس قرار گیرد.