تهران در صدر بیشترین حادثه‌دیدگان شغلی

 

 

گزارش‌ها حاکی از آن است که تعداد حوادث و آسیب‌های شغلی مشمولان قانون کار در سال گذشته کاهش داشته و تهران در صدر بیشترین تعداد حادثه‌دیدگان شغلی بوده است.

به گزارش ایسنا و مطابق گزارش مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار از آمار تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ از مجموع کل بیمه‌شدگان در معرض حادثه شغلی، ۴۵هزار و ۹۰۴ نفر دچار حادثه شغلی شدند که این تعداد کاهش ۳.۲درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ داشته است. از کل حادثه‌دیدگان شغلی، 768مورد منجر به فوت و ۵۳ مورد منجر به ازکارافتادگی کلی شده است. بیشترین تعداد حادثه‌دیدگان شغلی نیز متعلق به استان‌های تهران، البرز و اصفهان بوده است.

گزارش مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار همچنین حاکی از آن است که ۹۵.۸درصد حادثه‌دیدگان مرد و ۴.۲درصد زن هستند و بیشترین تعداد حادثه‌دیدگان شغلی مربوط به گروه‌های سنی ۳۴-۳۰ ساله و ۳۹-۳۵ ساله به ترتیب با ۲۲.۶ و ۲۰.۷درصد است که نشان می‌دهد ۴۳.۳درصد از کل حادثه‌دیدگان شغلی مربوط به این دو گروه سنی بوده‌اند.

نتایج این گزارش درباره آسیب‌های شغلی ایجاد شده در سال گذشته بیانگر آن است که با توجه به بازرسی‌های صورت گرفته از کارگاه‌های مشمول قانون کار، تعداد آسیب‌های شغلی ثبت شده مشمولان قانون کار ۸۹۳۱ نفرحادثه بوده که کاهش ۳.۹درصدی نسبت به آمار سال ۱۳۹۹ داشته است. از کل آسیب‌های شغلی، ۷۶۸ مورد منجر به فوت شده و در بین فعالیت‌های اقتصادی، فعالیت ساختمان بیشترین سهم را در آسیب‌های شغلی منجر به فوت داشته است.