کارگران کارخانه فولاد کویر دامغان به عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در این شرکت انتقاد دارند.

این کارگران در گفت‌وگو با ایلنا با انتقاد از پایین بودن حقوق و مزایای مزدی خود گفتند: اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل مطالبه چندین ساله ما برای افزایش حقوق است که از آبان ماه سال گذشته (۱۴۰۰) به صورت جدی‌تر پیگیری می‌شود.

این عده با بیان اینکه از یک سال پیش با وعد‌ه‌های مدیران کارخانه منتظر اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستیم، افزودند: برای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در یک واحد تولیدی لازم است که کمیته‌ای برای کارشناسی نحوه اجرای آن در واحد تولیدی تشکیل شود اما عملاً این اتفاق در شرکت نیفتاده است. این کارگران گفتند: حدود ۳۰۰ کارگر در فولاد کویر دامغان به صورت سه شیفت فعال هستند که همه همان پایه حقوق را با مبالغ کمی اضافه‌کار دریافت می‌کنند. قرار بود طرح طبقه‌بندی مشاغل برای ما اجرا شود که هر بار وعده می‌دهند و خبری از اجرایی شدن نیست. یکی از این کارگران در ارتباط با ناچیز بودن حقوق و مزایای مزدی خود و همکارانش گفت: یک کارگر فنی با ۸ تا ۹ سال سابقه کار، بدون دریافت حق اولاد با ۴۰ تا ۵۰ ساعت اضافه‌کار ماهانه حدود هشت میلیون تومان دریافتی دارد. در واقع همه ما، همان حقوق پایه وزارت کار را دریافت می‌کنیم. او با بیان اینکه خواستار ورود جدی اداره کار به مسأله طرح طبقه‌بندی مشاغل هستیم، گفت: براساس متن صریح قانون کار، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کارفرما‌ها یک تکلیف است، تکلیفی که اگر کنار گذاشته شود، باید منجر به ورود مقامات مسئول به قضیه و الزام کارفرما شود.