کارگران شرکتی شهرداری‌های گیلان از خلف وعده مسئولان انتقاد کردند. به گزارش ایلنا، این عده می‌گویند: «قرار بود با آزمون، تبدیل وضعیت و قراردادی شویم». این کارگران که تعداد آنها حدود 30 نفر است، می‌گویند: سابقه کار به صورت شرکتی داریم. سال‌ها در شهرداری با پیمانکاران کار کرده‌ایم و سال گذشته قرار شد گروهی از کارگران شرکتی شهرداری‌ها با آزمون تبدیل وضعیت شوند. آزمون دادیم و قبول شدیم اما خبری از تبدیل وضعیت نشد.

این کارگران از دوندگی‌های طولانی خود می‌گویند، از اینکه حتی یک رای از دیوان عدالت گرفته‌اند که مربوط به سال جاری است و باز شهرداری آن را اجرا نمی‌کند به این بهانه که رای عطف به ماسبق نمی‌شود! یکی از این کارگران می‌گوید: قرار بود آنهایی که در آزمون قبول می‌شوند، قرارداد مستقیم شوند اما ماه‌هاست از صدور حکم قراردادی ما استنکاف می‌کنند. این در حالیست که در بسیاری از استان‌های دیگر، شرکتی‌های مشابه‌ ما که در آزمون نمره قبولی آورده‌اند، ماه‌هاست تبدیل به کارگر قرارداد مستقیم شده‌اند.