مطالبات مزدی و سنواتی حدود ۷۳ نفر از کارگران سابق کارخانه روغن‌نباتی جهان در زنجان بعد از حدود سه ماه از قطع همکاری آنها با کارخانه هنوز پرداخت نشده است. به گزارش ایلنا، یکی از این کارگران گفت: میانگین سنوات پایان خدمت حدود ۷۳ کارگر سابق کارخانه روغن نباتی جهان براساس سوابق کاری از ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان است که کارفرما به دلیل نداشتن منابع مالی، توان پرداخت آن را ندارد. به گفته وی، این کارگران مطالبات معوقه مزدی قدیمی خود را نیز طلبکار هستند که مربوط به دستمزد سال‌های ۹۲ تا ۹۷ می‌شود که باید این مطالبه با «تاخیر و تادیه» آن پرداخت شود.

این کارگر تصریح کرد: کارفرما در زمان بیکاری کارگران وعده پرداخت مطالبات را می‌داد اما بعدا به دلایل مختلف ازجمله مشکلات مالی از پرداخت مطالبات کارگران طفره رفت و کارگران مجبور به شکایت به اداره کار شدند. وی گفت: بعد از بدقولی کارفرما همه کارگران به صورت مجزا به اداره کار زنجان شکایت کردند و اداره کار حکم به پرداخت مطالبات ما داد اما کارفرما به حکم صادره اعتراض کرده است. به گفته او، بخش دیگری از مطالبات مربوط به پرداخت نشدن ۳۷ ماه حق بیمه به تامین اجتماعی است که مشکلات زیادی را برای کارگران ایجاد کرده است.