معاون وزیر کار از کاهش ۳۰درصدی مقرری‌بگیران بیمه بیکاری نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: تراز صندوق بیمه بیکاری بعد از چند سال مثبت شده است. به گزارش ایسنا و به گفته علی‌حسین رعیتی‌فرد، تاکنون نزدیک به ۱۸۵هزار نفر از مقرری بیمه بیکاری بهره‌مند شده‌اند که با توجه به بهبود فضای کسب و کار، می‌توان گفت که تعداد مقرری‌بگیران نسبت به سال قبل کمتر شده است. برابر گزارش مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار نیز تعداد کل مقرری‌بگیران بیمه بیکاری تا پایان خرداد ۱۴۰۱ حدود ۱۶۲هزار و ۵۰۰ نفر بوده است. طبق این گزارش، تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۲۱هزار و ۲۲۹ نفر بوده که این رقم در پایان سال ۱۴۰۰ به ۱۸۶هزار و ۴۲۲ نفر رسیده است.