سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور از پرداخت مستمری آبان ماه مددجویان سازمان بهزیستی با افزایش ۳۰درصدی نسبت به شهریور ماه سال جاری از روز شنبه خبر داد.

به گزارش «توسعه ایرانی»، علیرضا انجلاسی گفت: با همراهی دولت و مجلس و با استناد بند ۵ قانون اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترسیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری، مستمری مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور افزایش یافت.

وی افزود: با افزایش ۳۰درصدی مستمری نسبت به شهریور ماه در خانوارهای یک نفره از ۴۲۰ هزار به ۵۴۶هزار تومان، در خانوارهای دونفره از ۶۰۰ هزار به ۷۸۰هزار تومان، در خانوارهای سه نفره از ۸۴۰هزار به یک میلیون و ۹۲هزار تومان، در خانوارهای چهار نفره از یک میلیون و ۸۰هزار به یک میلیون و ۴۰۴هزار تومان و در خانوارهای پنج نفر و بیشتر از یک میلیون و ۳۲۰هزار به یک میلیون و ۷۱۶هزار تومان مستمری افزایش و در آبان ماه واریز شده است.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع تاکید کرد: مابه‌التفاوت مستمری مهر ماه نیز در اسرع‌وقت به حساب مددجویان این سازمان واریز خواهد شد.