رئیس کمیته امداد گفت: مستمری آبان‌ماه مددجویان همراه با افزایش ۳۰درصدی شنبه ۲۸ آبان به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

به گزارش ایسنا، سیدمرتضی بختیاری با اشاره به مصوبه مجلس درباره افزایش مستمری مددجویان افزود: مستمری مددجویان به همراه افزایش ۳۰درصدی شنبه (۲۸ آبان‌ماه) پرداخت می‌شود. با اجرای این مصوبه، مستمری خانوار تک نفره تحت حمایت به ۵۵۰هزار تومان و مستمری خانواده دو نفره به ۷۸۰هزار تومان افزایش خواهد یافت.

بختیاری تاکید کرد: مستمری خانوار سه نفره به یک میلیون و ۹۰هزار تومان، مستمری خانواده چهار نفره به یک میلیون و ۴۰۰هزار تومان و مستمری خانوار پنج نفره و بالاتر به یک میلیون و ۷۲۰هزار تومان خواهد رسید.

وی گفت: مابه‌التفاوت افزایش مستمری مهرماه مددجویان نیز تا ۴۸ ساعت پس از پرداخت مستمری آبان، به حساب مددجویان واریز می‌شود.