بررسی جنسیت اشتغال ثبت شده در پنج ماه امسال نشان ‌می‌دهد که از مجموع ۳۴۱هزار و ۶۳۳ شغل ایجادی، ۷۰درصد اشتغال ثبتی را مردان و ۳۰درصد را زنان به خود اختصاص داده‌اند و بیش از ۶۰درصد افراد دارای مدرک دیپلم و بالاتر بوده‌اند.

«حمید حاج‌اسماعیلی» کارشناس بازار کار درباره جمع‌آوری آمار بیکاران و شاغلان می‌گوید: سامانه‌هایی که به منظور ثبت اشتغال ایجادی و  شناسایی فرصت‌های شغلی راه اندازی می‌شوند موجب دسترسی بهتر و آسان‌تر متقاضیان کار، کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی می‌شوند.

او می‌گوید: از محل ارتباط میان کارگر و کارفرما و بنگاه، شناسایی کارجویان و شاغلان میسر می‌شود و اطلاعات به دست آمده در بستر فناوری‌های اطلاعاتی به توسعه بازار کار کمک می‌کند.

به اعتقاد حاج‌اسماعیلی، یکی از چالش‌های حوزه اشتغال، نبود آماری برای برنامه‌ریزی‌های مربوط به بازار کار و فراهم کردن فرصت‌های اشتغال برای جویندگان کار و کارفرمایان است که از طریق چنین سامانه‌هایی می توان اهدافی همچون ساماندهی اشتغال را محقق کرد.

به گزارش ایسنا، برابر آمارها هم اکنون ۱٤ میلیون نفر در کشور فاقد شغل و ٦ میلیون نفر ناامید از یافتن شغل هستند.

سامانه رصد اشتغال با هدف کسب اطلاعات دقیق از ورودی وخروجی‌های بازار کار و میزان اشتغال ایجادی راه‌اندازی شده و از طریق ‌آن، عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه اشتغال و شناسایی آمار بیکاران و شاغلان و فرصت‌های شغلی موجود مشخص می‌شود.