پرداخت مطالبات مزدی کارگران پیمانکاری پروژه آزادراه منجیل به رشت در محدوده شهر رودبار بعد از گذشت حدود یک سال از توقف فعالیت کارگران، هنوز پرداخت نشده است.

به گزارش ایلنا، برخی کارگران بیکار شده پروژه آزاد راه منجیل به رشت در رودبار استان گیلان می‌گویند علارغم متوقف شدن فعالیت کارگاه محل کارشان به دلیل کمبود اعتبارات مالی، هنوز موفق به دریافت کامل مطالبات خود نشده‌اند.

به ادعای یکی از کارگران؛ در ۸ کیلومتر باقی مانده محدوده کوهستانی آزادراه منجیل به رشت در محدوده شهر رودبار، دو شرکت اصلی و چندین شرکت دسته دوم برای ساخت جاده و چندین تونل و پل فعال بودند که با متوقف شدن تعدادی از این کارگاه‌ها، کارگران شاغل در آنها نیز بیکار شده‌اند.

او با اشاره به اینکه اخیرا تعدادی از مسئولان قضایی گیلان از این پروژه عمرانی در محدوده شهر رودبار بازدید کرده‌اند، گفت: امید ما کارگران به نهاد قضایی گیلان است که پیگیر پرداخت مابقی مطالبات کارگران باشند.

به گفته وی؛ مطالبات باقیمانده کارگران بیکار شده از ۷ تا ۸ میلیون شروع و تا ۰ تا ۵۰ میلیون تومان می‌رسد.

//