کارگران شهرداری کوت‌عبدالله می‌گویند: با وجود تغییر پیمانکار، هنوز مشکلاتمان ادامه دارد و معوقات مزدی طلبکاریم و برخی از ماه‌ها به صورت علی‌الحساب حقوق دریافت کردیم.

کارگران خدمات شهری شهرداری کوت‌عبدالله در گفت‌وگو با ایلنا، از عدم پرداخت معوقات مزدی خود خبر دادند. این کارگران که حقوق شهریور ماه خود را به صورت علی‌الحساب دریافت کرده و حقوق مهرماه خود را نگرفته‌اند، می‌گویند: در کنار معوقات مزدی، پیمانکار حق بیمه ۹ روز ما را هم واریز نکرده است. آنها می‌گویند: با این حق بیمه‌های ناقصی که پیمانکاران مختلف برایمان واریز کرده‌اند معلوم نیست تا چند سالگی باید کار کنیم!

این کارگران همچنین از پیمانکار سابق خود حدود 20روز حقوق طلبکار هستند. آنها می‌گویند: مشخص نیست این طلب را چه کسی باید به ما پرداخت کند، پیمانکار قدیم، پیمانکار جدید یا شهرداری؟

این کارگران می‌گویند: بخشی از بودجه شهرداری متعلق به کارگران و مربوط به دستمزد آنهاست اما کارگران برای گرفتن حقوقشان همیشه باید اعتراض کنند. چرا کارگران بخش خدمات شهری آخرین گروهی هستند که به آنها توجه می‌شود؟ اگر بودجه کم است اول حقوق گروه‌های ضعیف‌تر را پرداخت کنید.