مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی با بیان اینکه داروسازان و داروخانه‌ها حق دارند پیگیر مطالبات خود باشند، گفت: صحبتی که برخی در مورد عدم ارائه خدمات به بیمه‌شدگان مطرح کرده‌اند، نه مبنای عرفی دارد و نه مبنای منطقی و با قراردادی هم که با ما دارند، سازگاری ندارد.

به گزارش توسعه ایرانی، شهرام غفاری در یک برنامه تلویزیونی گفت: با پرداخت ۱۰۰۰میلیارد تومانی هفته گذشته، کل مطالبه داروخانه‌ها که مربوط به شهریور و مهرماه است به ۲۰۰۰میلیارد تومان رسیده و با تعاملی که با سازمان برنامه انجام شده در هفته آتی نیز ۱۰۰۰ میلیارد دیگر تسویه می‌شود تا در زمینه پرداخت مطالبات داروخانه‌ها به‌روز ‌شویم. همچنین به زودی ۵ ماه از مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز پرداخت می‌شود.

وی اظهارکرد: داروخانه‌های طرف قرارداد، حق دارند که پیگیر مطالبات خود باشند و ما هم به این حق آنان احترام می‌گذاریم و نهایت تلاش خود را کرده‌ایم که مطالبات به موقع پرداخت شوند اما نمی‌پذیریم که مردم در نظام سلامت، گروگان گرفته شوند. اگر کسی نمی‌خواهد با تأمین‌اجتماعی همکاری داشته باشد، مختار است اما گروگان گرفتن مردم، منطقی نیست و تا زمانی که قرارداد دارند باید به مفاد قرارداد پایبند باشند.

غفاری با اشاره به اینکه تأمین‌اجتماعی برای اجرای طرح دارویار، هر ماه مبلغی بیش از مبلغ تخصیص یافته توسط سازمان برنامه و بودجه به داروخانه‌ها پرداخته، گفت: طرح دارویار برمبنای یک تفاهم‌نامه آغاز شد. به موجب این تفاهم‌نامه قرار بود در ابتدای اجرای طرح، در مجموع هفت هزار میلیارد تومان به سازمان‌های بیمه‌گر ازجمله تأمین‌اجتماعی پرداخت شود. همچنین به موجب بندی دیگر از تفاهم‌نامه، قرار بود ۵ هزار میلیارد تومان هم به صورت نقدی یا در قالب سهام و برای پرداخت مطالبات قبلی صرفاً به تأمین‌اجتماعی پرداخت شود و در مجموع سهم تأمین‌اجتماعی از این اعتبارات حدود هفت تا هشت هزار میلیارد تومان بود که از این مبلغ تنها ۲۴۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

غفاری با تأکید بر اینکه برای پرداخت به‌موقع و کامل مطالبات و بهبود وضعیت نقدینگی داروخانه‌ها، باید تمام بندهای تفاهم‌نامه اجرا شود، گفت: تأمین‌اجتماعی در اجرای طرح دارویار ۲۴۰۰ میلیارد تومان از سازمان برنامه و بودجه اعتبار دریافت کرده که هزار میلیارد تومان هم از منابع خود به این مبلغ اضافه کرده و ۳۵۰۰ میلیارد تومان به داروخانه‌های طرف قرارداد پرداخت کرده است. هزار میلیارد تومان نیز طی روزهای گذشته به داروخانه‌ها پرداخت شده است.

 

رقم حق بیمه سهم کارفرمایی دولت ماهانه ۸۰۰۰ میلیارد تومان است

مدیرکل درمان غیرمستقیم تأمین‌اجتماعی با اشاره به اینکه این سازمان، برخلاف سازمان بیمه سلامت و بیمه نیروهای مسلح که ردیف بودجه‌ای مشخص دارند و اعتبارات خود را از دولت دریافت می‌کنند، ردیف بودجه‌ای ندارد و برای تأمین منابع صرفاً متکی به حق بیمه‌های دریافتی است، گفت: وصولی متوسط روزانه تأمین‌اجتماعی از محل حق بیمه‌ها، حدود هزار میلیارد تومان و هزینه‌ها و مصارف روزانه سازمان برای اجرای تعهدات، حدود ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ میلیارد تومان است. انتظار ما از دولت این است که وقتی به‌عنوان کارفرما پذیرفته حق بیمه بخشی از بیمه‌شدگان را پرداخت کند، به این تعهد خود عمل کند. رقم حق بیمه سهم کارفرمایی دولت ماهانه هشت هزار میلیارد تومان است.

وی اظهارکرد: تأمین‌اجتماعی به لحاظ تعهدی، کسری ندارد اما در مورد نقدینگی کسری دارد که اگر دولت به تعهد خود آن هم صرفاً در زمینه حق بیمه سهم کارفرمایی عمل کند، بخش مهمی از مشکل نقدینگی سازمان حل می‌شود اما متاسفانه دولت‌ها به لحاظ تاریخی در هیچ مقطعی، تعهدات‌شان را در قبال سازمان به صورت کامل عمل نکرده‌اند.

غفاری افزود: جریان نقدینگی در تأمین‌اجتماعی به دلایل مختلف ازجمله شرایط حاکم بر کشور و عمل نکردن برخی از شرکا به تعهدات‌شان دچار ایراد است. کل بدهی ما به داروخانه‌ها حدود دو هزار میلیارد تومان و به بخش خصوصی کمتر از پنج هزار میلیارد تومان است که این بدهی کمتر از پنج درصد مطالبات ما از دولت آن هم فقط مطالبات مربوط به سهم کارفرمایی دولت در سال جاری و بدون توجه به بدهی‌های سنواتی دولت‌هاست.

وی گفت: تأمین‌اجتماعی را نباید در یک فضای مجرد، نقد کرد. تأمین‌اجتماعی را باید در ظرف زمان و مکان و با توجه به شرایط موجود، ارزیابی و قضاوت کرد.

غفاری همچنین در پاسخ به سوالی درباره امکان تهاتر مطالبات داروخانه‌ها از تأمین‌اجتماعی با بدهی داروخانه‌ها به شرکت‌های دارویی وابسته به تأمین‌اجتماعی گفت: این کار قابل انجام است و باید سازوکار اجرایی آن با مشارکت همه طرفین طراحی شود. این الگو البته برای تهاتر مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز درحال پیگیری است. راهکار دیگر نیز پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد در قالب اسناد خزانه اسلامی است که با همکاری بانک رفاه کارگران در حال پیگیری هستیم و به زودی ۵ ماه از مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی با این روش پرداخت می‌شود و امکان تسری آن به داروخانه‌ها هم باید بررسی و امکان‌سنجی شود.