جمعی از کارگران مجموعه شهرداری بندر گز از چندین ماه مطالبه مزدی و بیمه‌ای پرداخت نشده خود خبر دادند. به گزارش ایلنا، این کارگران حدود چهار ماه دستمزد پرداخت نشده، دارند. به گفته این کارگران، بخشی از مطالبات بیمه آنها به تامین اجتماعی نیز پرداخت نشده است. آنها گفتند: با توجه به مشکلاتی که در زمینه دریافت حقوق با آن مواجهیم، توقع داریم مسئولان شهرداری بندر گز به مساله معیشت و پرداخت دستمزد حدود ۱۱۰ کارگر مجموعه خود رسیدگی کنند.