جمعی از پرسنل شرکتی سازمان فرهنگی شهرداری تهران می‌گویند: بین ۱۰ تا ۲۵ سال سابقه کار داریم و بعد از این همه سال حالا می‌گویند بروید چون به شما نیاز نداریم!

این نیروها که با شرکت موسسه آموزش شهر زیر نظر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران کار می‌کنند، به ایلنا می‌گویند: شرکت می‌گوید بودجه نداریم، برای همین نه حقوق مهر ماه را پرداخت کرد و نه برای ماه جدید قراردادی با ما امضا شد.

آنها می‌گویند: بین ۱۰ تا ۲۵ سال سابقه کار داریم و بعد از این همه سال حالا می‌گویند بروید به شما نیاز نداریم!

این نیروها طی روزهای گذشته با تجمع مقابل سازمان فرهنگی شهرداری تهران خواستار پیگیری مسأله و بازگشت به کار شدند.

آنها می‌گویند: ریاست سازمان فرهنگی شهرداری تهران حاضر به ملاقات با ما نشد و نماینده او نیز صرفا وعده و وعید می‌دهد.

این نیروها که مدارک کارشناسی، ارشد و دکتری دارند، می‌گویند: به ما گفته‌اند یا کادر اداری بماند یا مربی‌ و برای نگه داشتن هر دو گروه بودجه نداریم.

آنها می‌گویند: از نداشتن امنیت شغلی و بستن قراردادهای چند ماهه خسته شده‌ایم. امروز هم دیدیم که نتیجه این قراردادهای موقت و چند ماهه چیزی جز بیکار شدن بعد از سال‌ها کار نبود.

طبق گزارش ایلنا، طی روزهای اخیر نیروهای شرکتی بسیاری از سازمان‌ها خبر از عدم تمدید قرارداد با شرکت پیمانکار خود داده‌اند.

از آنجا که طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس در حال بررسی است و امکان تصویب آن طی ماه‌های آینده وجود دارد، احتمال می‌رود سازمان‌هایی که مشمول این طرح می‌شوند، به دنبال تعدیل نیروهای خود هستند تا در صورت تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولتی و بخش‌های عمومی، نیروهای کمتری را به استخدام خود درآورند.

اگر این طرح به تصویب برسد، پیمانکاران از سازمان‌های دولتی، عمومی و نیمه‌دولتی حذف و تمام کارکنان باید با سازمان مربوطه قرارداد مستقیم ببندند.