طبق نظر دولت، افزایش مزد کلیه مشمولان قانون کار شاغل در بخش دولتی مطابق با رقم قطعی اعلامی از طریق شورای عالی کار خواهد بود.

به گزارش ایلنا، دولت در سند پیشنهادی برای بودجه سال آینده (۱۴۰۲) رقم علی‌الحساب افزایش حقوق کارکنان خود و مشمولان قانون کار را به میزان ۲۰درصد اعلام کرد. با این حال، افزایش مزد کلیه مشمولان قانون کار با رقم قطعی اعلامی از طریق مصوبه شورای عالی کار تطابق خواهد داشت.