عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به موضوع بررسی تبدیل وضعیت نیروهای طرحی ایام کرونا در کمیسیون متبوعش اشاره کرد.

به گزارش ایلنا، «علی بابایی کارنامی» نماینده ساری و رئیس فراکسیون کارگری مجلس در توئیتی نوشت: «‌وزارت بهداشت قطعا درباره نیروهای طرحی ایام کرونا کم‌لطفی و کم‌کاری کرده است. این موضوع هم در قالب طرح ساماندهی کارکنان دولت، هم در قالب تحقیق و تفحص و هم در قالب سوال از وزیر در کمیسیون اجتماعی در دست پیگیری است».