مشکلات کارگران شرکت‌های پیمانکاری مس سرچشمه فقط میزان دستمزد و مزایای دریافتی آنان نیست زیرا کارگران مشمول قانون ایثارگری هم می‌گویند که حق و حقوقشان در این شرکت بزرگ و با درآمدهای بسیار کلان رعایت نمی‌شود.

به گزارش ایرنا، کارگران ایثارگر مس سرچشمه می‌گویند با وجود تصویب قانون ایثارگری در سال ۹۹، کسی در درون این شرکت صدایشان را نشنیده و قوانین را در تبدیل وضعیت و سایر بندهای قانون ازجمله حقوق و مزایا اجرا نکرده است.

در این شرایط تجمع‌های کارگری در مجتمع مس سرچشمه در اعتراض به اندک بودن حقوق و مزایا و همچنین بی‌تفاوتی مسئولان این شرکت در ارتقا و تبدیل وضعیت جمعیت کارگری مشمول قانون ایثارگران زیرپوشش، اتفاقی است که هر چند مدت یک بار بدون نتیجه و بازخورد تکرار می‌شود اما امید کارگران همچنان برای گرفتن حق و حقوقشان زنده مانده و بعد از تغییر معاون منابع انسانی این مجتمع طی چند هفته اخیر، این امیدها زیادتر هم شده است. کارگران زیرپوشش مس سرچشمه می‌گویند طی سال های اخیر گاهی جلو در ورودی این مجتمع و گاهی مقابل استانداری کرمان دست به تجمع و اعتراض زده‌ایم و خواستار تبدیل وضعیت خود طبق قانون هستیم اما اتفاقی نیفتاده و این درحالی است که در همین سال‌ها افراد زیادی از بیرون از مجموعه جذب شرکت شده‌اند.