نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه کارگران مشکلات متعدد دارند، گفت: افزایش دستمزد نتوانست مشکلات معیشتی کارگران را حل کند.

محمدرضا تاجیک به تسنیم گفت: یکی از مشکلات کارگران ناقص بودن سامانه وزارت کار در بحث هدفمندی یارانه‌هاست. اطلاعات تعداد زیادی از کارگران به‌روز نیست و ناقصی دارد و این مسأله باعث اجحاف در حق آنها شده است. وی با اشاره به اینکه تعدادی از کارگران به دلیل نقص در اطلاعات در طرح دریافت یارانه حذف شدند، گفت: کارگران در بحث معیشت و مسکن هم مشکلات زیادی دارند.

تاجیک با اشاره به تبصره دو ماده ۴۱ قانون کار که مرتبط با سبد معیشت خانوار کارگری است، بیان کرد: با استخراج و به‌دست آوردن سبد معیشت کارگران از سوی کارشناسان وزارت بهداشت و انستیتو تغذیه میزان کالری لازم و حداقل‌های مصرفی و اقلام لازم خوراکی و غیرخوراکی، را برای تداوم فعالیت‌های روزمره محاسبه می‌کنیم.

عضو کارگری شورای‌عالی کار اظهار کرد: ما همه‌ساله حداقل‌ها را در نظر گرفتیم و همه‌ساله با شرکای اجتماعی خود در شورای سه جانبه کار تعامل کردیم و با این حال شکاف میان تورم و مزد آن‌قدر زیاد است که طرف کارگری هرچقدر هم انعطاف و تعامل و انعطاف به خرج دهد، بازهم به توافق نمی‌رسد.

وی با بیان اینکه دستمزد مصوب نمی‌تواند سبد معیشت را پوشش دهد، گفت: درخواست افزایش حقوق مجدد را داشتیم چرا که با حذف ارز ترجیحی میزان تورم روی کالاها روند صعودی داشت و این مسأله باعث ایجاد مشکل برای بخش زیادی از جامعه از جمله کارگران شد. در حالی‌که به مهر ماه نزدیک می‌شویم کارگران در تأمین هزینه‌های نوشت‌افزار هم مشکل دارند. البته این از آنجایی ناشی می‌شود که کارگران در تأمین سبد هزینه‌ها و معیشت دچار مشکل هستند. تاجیک افزود: همچنین منتظر ابلاغ اصلاحیه حق مسکن هستیم. درست است که مجلس نسبت به این موضوع واکنش نشان داد اما دولت هنوز هیچ اقدامی نکرده و در شرایطی که مسکن برای کارگران هزینه زیادی دارد ۱۰۰هزار تومان رقمی نیست که در هزینه مسکن دیده شود اما چون مصوبه شورای‌عالی کار بود نباید حذف می‌شد.