تبدیل وضعیت مشمولان بند واو، از الزامات قانون بودجه ۱۴۰۰ است و باید تا امروز تبدیل وضعیت ایثارگران نهادها و ارگان‌های مختلف به ثمر می‌رسید.

به گزارش ایلنا، در برخی نهادها مانند وزارت نفت، تبدیل وضعیت ایثارگران مشمول بند واو مراحل اداری خود را طی کرده و برای بسیاری از مشمولان احکام رسمی صادر شده اما در مخابرات، کار تبدیل وضعیت ایثارگران شرکتی همچنان معطل مانده است. ظاهراً یکی از سهامداران اصلی مخابرات با این تبدیل وضعیت مخالف است.

«سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی» رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در ارتباط با تبدیل وضعیت ایثارگران می‌گوید: تبدیل وضعیت ایثارگران در نهادها و ارگان‌های مختلف در حال انجام است. طبق گزارشاتی که به ما رسیده، تا امروز حدود ۹۰هزار نفر از ایثارگران مشمول در سراسر کشور تبدیل وضعیت شده‌اند و کار در حال جلو رفتن است.

وی در پاسخ به این سوال که «چرا برخی از ارگان‌ها مانند مخابرات از این تبدیل وضعیت سرپیچی می‌کنند و چرا ایثارگران مخابرات 17 ماه است منتظر اجرای قانون هستند»، گفت: مجلس برای پیگیری این موارد، یک کمیته تشکیل داده و قضیه در همان کمیته دنبال می‌شود. اما به هر حال، برخی از دستگاه‌ها مقاومت می‌کنند و حاضر به انجام این تکلیف قانونی نیستند.

قاضی‌زاده هاشمی در پاسخ به اینکه بنیاد شهید در برابر سرپیچی نهادها چه می‌تواند بکند، می‌گوید: بنیاد شهید فقط در مقام گزارش‌دهنده است. مقام برخوردکننده، قوه قضاییه است. ما در بنیاد، فقط گزارش می‌دهیم و قوه قضاییه باید با تخلفات نهادها و سرپیچی از تبدیل وضعیت ایثارگران برخورد کند. گزارشات لازم داده شده و باقی ماجرا را باید از قوه قضاییه پیگیر باشید.