کارگران بیکار شده روغن‌نباتی جهان گفتند: تاکنون از مجموع 75 کارگر تعدیل شده، حدود ۷۳ کارگر در سامانه جامع روابط کار برای دریافت بیمه بیکاری نام‌نویسی کرده‌اند. به گزارش ایلنا و به گفته یکی از این کارگران، کارخانه روغن نباتی جهان حدود شش روز قبل (اول شهریور ماه) با ۸۵ کارگر به دلیل مشکلات مالی تعطیل اعلام شده و فقط ۱۰ کارگر و کارمند در کارخانه باقی مانده‌اند. وی با اشاره به اینکه کارگران این کارخانه برای گذران زندگی تا فراخوان مجدد کار از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد، تصریح کرد: قرار است با همکاری دستگاه‌های مربوطه این شهرستان مشکل به زودی رفع شود. او با بیان اینکه کارگران در اداره کار زنجان پیگیر تکمیل مدارک هستند، گفت: تصمیم مسئولان در شرایط فعلی این است که تا رفع مشکلات این واحد تولیدی، کارگران متقاضی از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند.