یک کارگر ساختمانی در شهرک فردیس کرج واقع در استان البرز، هنگام کار در یک مجتمع ساختمانی، بر اثر سقوط از ارتفاع و برخورد با زمین جان باخت. به گزارش ایلنا، این کارگر حدود ۳۰ساله به دلیل رها شدن کفی آهنی متصل به بالابر از ارتفاع طبقه پنجم به پایین سقوط کرده و متاسفانه در دم جان باخت.