مطابق آمار ارائه شده تاکنون 20هزار و 786 نفر از جویندگان کار و تعداد ۲۸۹۴ نفر از کارفرمایان در سامانه جست‌وجوی شغل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت‌نام کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم, سامانه جست‌وجوی شغل با هدف کاهش هزینه‌های جست‌وجوی شغلی، اتصال سریع کارجویان و کارفرمایان، رضایت‌مندی مخاطبان و در نهایت ایجاد پویایی در بازار کار راه‌اندازی شد و در دی ماه 1400 مورد بهره‌برداری قرار گرفت. این سامانه قرار بود فرصتی باشد تا رضایت‌مندی استفاده‌کنندگان از خدمات کاریابی افزایش یافته و موجبات کاهش بروکراسی اداری، هزینه‌های جست‌وجوی شغلی و بهبود عملکرد دفاتر کاریابی را فراهم کند. مطابق آمار ارائه شده از سوی وزارت کار تاکنون 20786 نفر از جویندگان کار و 2894 نفر از کارفرمایان در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و مشخصات و اطلاعات بیش از 121هزار فرصت شغلی اعلامی از سوی کارفرمایان متقاضی نیروی کار جدید نیز در سامانه ثبت شده است. ثبت‌نام کمتر از 21هزار نفری افراد کارجو در سامانه جست‌وجوی شغل نشان از شکست این سامانه و عدم موفقیت آن در جلب اعتماد بیکاران نسبت به پیدا کردن شغل از این طریق است.