نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از اتمام بررسی جزئیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در آینده نزدیک خبر داد و تاکید کرد: تمام تلاش کمیسیون بر این است که این طرح در اسرع‌وقت به صحن مجلس آمده و به تصویب برسد.

ولی اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا بیان کرد: کمیسیون اجتماعی با جدیت تمام این طرح را در دستور دارد و جلسات کارشناسی کمیته تخصصی بررسی جزئیات این طرح مرتبا تشکیل می‌شود و روز سه‌شنبه نیز برای جمع‌بندی نهایی، این طرح در صحن کمیسیون اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

نماینده گرمی در مجلس اظهار کرد: از آنجا که مطالبه عمومی برای تصویب این طرح بالاست، تمام تلاش ما بر این است تا در اسرع‌وقت این طرح را به صحن علنی مجلس بیاوریم.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه بررسی‌های این طرح در کمیسیون روبه پایان است، تصریح کرد: حذف شرکت‌های واسطه و تامین امنیت شغلی برای کلیه کارکنان دولت مهم‌ترین اهداف این طرح است که از ابتدا دنبال شده است. از آنجایی که کارکنانی که قراردادهای شرکتی یا حجمی دارند از امنیت شغلی خود در آینده اطمینان ندارند، این طرح امنیت شغلی را برای کلیه کارکنان دولت به ارمغان خواهد آورد.