معاون روابط کار وزارت تعاون از بازرسان کار خواست تا در بازرسی از کارگاه‌ها، از مفاد آیین‌نامه جدید برای نظارت بر ایمنی کار و پیشگیری از حوادث در فضای بسته استفاده کنند. به گزارش ایسنا، علی‌حسین رعیتی‌فرد با اشاره به نقش مهم شورای عالی حفاظت فنی در تهیه و تدوین مقررات حوزه ایمنی و حفاظت فنی در سطح کارگاه‌های کشور می‌گوید: انتظار داریم که تدوین آیین‌نامه‌های حوزه ایمنی کار در کاهش حوادث شغلی موثر واقع شود و کارفرمایان، مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ قانون کار و پیمانکاران با رعایت مفاد این آیین‌نامه، شرایط محیط کار در فضای بسته را ایمن کنند تا کارگران پرتلاش کشور در شرایط مناسب و ایمن مشغول به کار شوند و با پیشگیری از حوادث شغلی، صیانت از نیروی کار را شاهد باشیم. وی اهمیت تدوین آیین‌نامه ایمنی کار در فضای بسته و خطرات عمده کار در این محیط‌های کاری را مورد اشاره قرار داده و می‌گوید: با تصویب این آیین‌نامه، کارفرمایان، پیمانکاران و مسئولان واحدهای مربوطه دارای یک نقشه راه ایمن بوده و مطابق مفاد آیین‌نامه، ملزم به ارتقای ایمنی در کارگاه‌های تحت مسئولیت خود خواهند بود. به گفته رعیتی‌فرد، علاوه بر بهره‌مندی بازرسان کار از مفاد آیین‌نامه مذکور در بازرسی‌های مربوطه، اجرای آیین‌نامه در پیشگیری از حوادث ناشی از کار نقش موثری دارد.