کارگران کارخانه داروگر تهران از محقق نشدن وعده‌های داده شده برای وصول مطالبات خود انتقاد کردند. این کارگران در تماس با ایلنا گفتند: روز سه‌شنبه (۲۱ تیر ماه) برای چندمین بار به محقق نشدن پرداخت مطالبات مزدی و بیمه‌ای، تامین امنیت شغلی، حذف سرویس ایاب و ذهاب و همچنین تعیین تکلیف وضعیت کارخانه اعتراض کردیم.کارگران می‌گویند: در حالی‌که در جلسه مشترک مسئولان اداره کار و کارفرما قرار بود شرکت بخشی از مطالباتمان را پرداخت کند اما بعد از گذشت چند ماه، بدون در نطر گرفتن موقعیت بی‌پولی کارگران هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشد.