مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی درباره چرایی قطع بیمه راهنمایان گردشگری و فعالان صنایع دستی گفت: در سال جاری حدود ۴۱۵۰ نفر مشمول این بیمه بودند که اگر قرار باشد بیمه‌شان را در سال ۱۴۰۱ تداوم دهیم رقمی بالغ بر ۴۴ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

مهدی شکوری در گفت‌وگو با ایسنا درباره مشکلات ایجاد شده برای بیمه فعالان صنایع دستی و علت قطع این بیمه از ابتدای سال ۱۴۰۱ با بیان اینکه تا پایان سال ۱۴۰۰ بیش از ۶۰۰۰ میلیارد تومان سهم حق بیمه کارفرمایی دولت بابت این قشر پرداخت نشده و باقی مانده است، گفت: طبق قانون ازجمله ماده ۷۱ قانون احکام دائمی توسعه، اگر قرار باشد سرویس و خدماتی به بیمه‌شدگان ارائه شود که دولت بخشی از سهم حق بیمه را  تقبل کرده باشد، باید حتما بودجه لازم برای آن در قوانین بودجه سنواتی درنظر گرفته شود. بر این اساس تا بار مالی تامین نشود اجرا برای صندوق‌های بازنشستگی، ممنوع است.

شکوری ادامه داد: با این حال، این بیمه را کماکان ادامه می‌دهیم و افرادی که از گذشته بیمه ما بوده‌اند، مادامی که هفت درصد حق بیمه‌ سهم خودشان را پرداخت می‌کنند، ما آن ۲۰درصد سهم دولت را کماکان به حساب دولت منظور می‌کنیم به هیچ وجه قطعی بیمه برای این افراد نداریم.