به منظور رفاه حال بازنشستگان فولاد، در قرارداد سال ۱۴۰۱ صندوق بازنشستگی فولاد با شرکت بیمه‌گر، مزایای ویژه‌ای در مقایسه با سال گذشته برای بازنشستگان در نظر گرفته شده است.

به گزارش توسعه ایرانی، مهم‌ترین مزیت قرارداد سال جاری، رایگان شدن فرانشیز برای بازنشستگان است. به موجب این قرارداد، بازنشستگان فولاد از پرداخت فرانشیز برای بستری، سرپایی و پاراکلینیکی در بخش خصوصی معاف شده و فرانشیز مربوطه برعهده صندوق بازنشستگی فولاد خواهد بود. ضمن اینکه فرانشیز ارائه این خدمات در بخش دولتی نیز برعهده شرکت بیمه‌گر خواهد بود.