نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز مجلس با تقاضای کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از شرکت شستا از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ و سازمان تامین اجتماعی رأی موافق دادند. به گزارش فارس، بر اساس این گزارش، تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت شستا از سال ۹۲ تا ۹۹ به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع می‌شود.

همچنین نماینده‌ها در یک رأی‌گیری جداگانه با تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه تا به امروز موافقت کردند.

این تقاضا بنا بر اعلام هیأت رئیسه مجلس به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.