معاون اول رئیس‌جمهور حق مسکن ۵۵۰هزار تومانی کارگران را به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

به گزارش توسعه ایرانی، محمد مخبر در نامه‌ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور مصوبه هیأت وزیران مبنی بر افزایش حق مسکن را ابلاغ کرد.

هیأت وزیران در جلسه ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ به پیشنهاد شورای عالی کار و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده ۲ اصلاحی قانون راجع به طبقه‌بندی مشاغل و برای کمک هزینه مسکن کارگری (مصوب ۱۳۷۰) تصویب کرد کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱ ماهانه مبلغ ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال (۵۵۰هزار تومان) تعیین شود.لازم به ذکر است در حالی هیأت وزیران حق مسکن کارگران را ۵۵۰هزار تومان تعیین کرده که این مؤلفه در شورای عالی کار ۶۵۰هزار تومان تعیین شده بود.