در حالی‌که دولت با رد پیشنهاد تامین اجتماعی مبنی بر افزایش 38درصدی مستمری بازنشستگان، این رقم را به 10درصد کاهش داد، مدیرعامل این سازمان می‌گوید که پیشنهاد ما حفظ همین سطح حداقلی بود که با مصوبه دولت، رقم خورد.

به گزارش مهر، میرهاشم موسوی گفت: برای افزایش حقوق بازنشستگان، قانون داریم و باید میزان افزایش حقوق را براساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی به هیأت دولت پیشنهاد دهیم. ماده ۹۶ افزایش مستمری را براساس هزینه‌های زندگی مورد تأکید قرار می‌دهد و ماده ۱۱۱ تأکید دارد که حداقل مستمری نباید از حداقل دستمزد کارگری کمتر باشد تا سطح حداقلی معیشت با رویکرد عدالت برای بازنشستگان نیز حفظ شود.

وی با بیان اینکه ابلاغیه هیأت‌وزیران دارای چند سطح افزایشی است، گفت: در اولین سطح، برای حداقلی‌بگیران و مستمری‌بگیران حداقلی‌بگیر و زیر حداقلی‌بگیر، ۵۷.۴درصد افزایش در سال جدید خواهیم داشت. البته سطوح درآمدی پایین ممکن است افزایش بیشتری هم داشته باشند و بیش از ۵۷.۴درصد باشد زیرا در مصوبه دولت قید شده که حداقل حقوق نباید از عدد پنج میلیون و ۵۸۰هزار تومان کمتر باشد.

موسوی ادامه داد: عدد حداقل دستمزد را در سطوح درآمدی ۵۷درصد رشد می‌دهیم که به‌علاوه بن مسکن و… می‌کنیم و هر چه‌قدر به عدد مذکور نرسید مابه‌التفاوت می‌دهیم به نحوی که به آن عدد پنج میلیون و ۵۸۰هزار تومان برسد و لذا هر چه‌قدر دریافتی کمتر باشد میزان افزایش بیشتر خواهد بود. از آن‌سو ممکن است افزایش در برخی افراد، کمتر از این میزان باشد اما به‌طور متوسط برآورد ما این است که ۵۱درصد رشد متوسط را در حقوق حداقلی‌بگیران خواهیم داشت. عائله‌مندی و حق اولاد هم به این مبلغ افزوده خواهد شد و برآورد ما این است که حقوق یک بازنشسته حداقلی‌بگیر با دو فرزند به حدود شش میلیون و ۲۰۰هزار تومان می‌رسد.

وی با بیان اینکه سطح بعدی مصوبه مربوط به بالاتر از حداقلی‌بگیران تا سقف ۱۰میلیون تومان حقوق است، گفت: حقوق این افراد ۱۰درصد رشد پیدا می‌کند به‌علاوه مبلغ ثابت ۶۵۰هزار تومان تحت عنوان کمک‌معیشت که برآورد ما این است حقوق افراد در این طبقه حدود ۲۰درصد رشد پیدا می‌کند. آن مبلغ ثابت ۶۵۰هزار تومان تا سقف ۱۰میلیون تومان حقوق را پر می‌کند به عنوان مثال اگر کسی ۹ میلیون دریافت می‌کرده با ۱۰درصد افزایش، حقوقش به ۹ میلیون و ۹۰۰هزار تومان می‌رسد و ۱۰۰هزار تومان دیگر اضافه می‌شود تا ۱۰میلیون تومان را پر کند. برای سطح آخر و حقوق‌بگیران بالاتر از ۱۰ میلیون تومان هم افزایش ۱۰درصدی در نظر گرفته‌شده است.

مدیرعامل تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه حدود ۷۰درصد مستمری‌بگیران ما حداقلی‌بگیر و زیرحداقلی‌بگیر هستند که افزایش ۵۷.۴درصدی یک افزایش خوبی برای این گروه بود، اظهار کرد: البته هزینه‌های معیشت و زندگی فراتر از اینهاست اما برای فردی که سه تا چهار میلیون تومان در اسفند ۱۴۰۰ می‌گرفته این رقم به حدود پنج میلیون و ۹۰۰هزار تومان رسیده است.