یک مقام مسئول کارگری با بیان اینکه واگذاری نادرست بنگاه‌ها و کارخانه‌ها به امنیت شغلی کارگران آسیب زده، تاکید کرد: در صورتی که سهام کارخانه‌ها به کارگران و بازنشستگان آن واگذار شود، نقش موثری در بالا رفتن انگیزه کار و افزایش بهره‌وری بنگاه دارد.

محمد مرجانی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: واگذاری نادرست بنگاه‌ها و کارخانه‌ها به امنیت شغلی کارگران لطمه زده است. اگر قرار است بحث خصوصی‌سازی را دنبال کنیم، برای اینکه کارگران از این واگذار منتفع شوند و نسبت به کارخانه تعصب نشان دهند، باید سهامدار آن کارخانه یا بنگاه شوند.

عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار اصفهان، درباره مقاومت‌هایی که نسبت به سهامدار کردن کارگران در بنگاه‌ها و کارخانه‌ها وجود دارد، توضیح داد: یکی از بحث‌هایی که از منظر حقوقی در این خصوص مطرح می‌شود این است که اگر کارگر سهامدار کارخانه شود دیگر نمی‌توان از او به عنوان کارگر استفاده کرد و می‌تواند ادعای مالکیت در کارخانه را داشته باشد در حالی‌که اگر کارگران را سهامدار کنیم در بهره‌وری و ارزش افزوده بنگاه تاثیر به‌سزایی دارد، ضمن اینکه می‌توان شیوه‌های متفاوتی را برای واگذاری کارخانه در پیش گرفت.

وی واگذاری سهام کارخانه‌ها به شکل تعاونی را بهترین شیوه سهامداری دانست و خاطرنشان کرد: با این کار کارگر و بازنشسته هر دو سود می‌برند و کارگران می‌توانند سهام مشترک خود را از طریق تعاونی‌هایشان خریداری کنند.وی واگذاری کارخانه‌ها به شکل منطقه به منطقه را نیز پیشنهاد کرد و گفت: اگر در جریان خصوصی‌سازی، واگذاری کارخانه‌ها براساس نیازهای آن مناطق صورت گیرد، افرادی هم که در ‌آن منطقه زندگی می‌کنند به نوعی سهامدار کارخانه می‌شوند و از مزیت‌های آن بهره می‌برند.